Żłobek Zielone Wzgórze
43-600 Jaworzno, ul. Insurekcji Kościuszkowskiej 58

projekty UE- informacje

  1. W okresie 01.07.2016-30.06.2018 r. zrealizowano projekt „Radosne Maluchy – wspieranie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów dzieci do lat 3”o numerze WND-RPSL.08.01.03-24-029B/15,  który był  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat.

Celem projektu było ułatwienie powrotu na rynek pracy 30 rodziców / opiekunów z terenu miasta Jaworzno, poprzez utworzenie i utrzymanie w okresie 01.07.2016-30.06.2018 r. 15 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Grupę docelową stanowili rodzice / opiekunowie na urlopie wychowawczym, bierni zawodowo, bezrobotni, nie pracujący chcący powrócić na rynek pracy po urlopie macierzyńskim / tacierzyńskim, zatrudnieni ale zagrożeni utratą pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem.

Po zakończeniu projektu placówka nadal oferuje 16 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 utworzonych w ramach projektu.

     2.W okresie 01.06.2017-31.05.2019 r. zrealizowano projekt „Dziecko w Żłobku gwarancją zarobku! Aktywizacja zawodowa rodziców i opiekunów dzieci do lat 3.”o numerze WND-RPSL.08.01.03-24-05E7/16, który był  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat.

Celem projektu było ułatwienie powrotu na rynek pracy 56 rodziców / opiekunów z terenu Jaworzna, poprzez utworzenie i utrzymanie w okresie 01.06.2017-31.05.2019 r. w formie żłobka 10 miejsc, oraz klubu dziecięcego 18 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Grupę docelową stanowili rodzice / opiekunowie na urlopie wychowawczym, bierni zawodowo, bezrobotni, nie pracujący chcący powrócić na rynek pracy po urlopie macierzyńskim / tacierzyńskim, zatrudnieni ale zagrożeni utratą pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem.

Po zakończeniu projektu placówka nadal oferuje 28 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 utworzonych w ramach projektu.

NASZA GALERIA

Zobacz zdjęcia w naszych galeriach, poznaj nasze opiekunki, wygląd naszego żłobka oraz zdjęcia z zabaw z dziećmi. Zapraszamy do przeglądania galerii.

  • ZABAWY W ŻŁOBKU prywatny żłobek Jaworzno
    ZAJĘCIA EDUKACYJNE klub malucha jaworzno
    SPACERY żłobek Jaworzno