Żłobek Zielone Wzgórze
43-600 Jaworzno, ul. Insurekcji Kościuszkowskiej 58

przetargi - informacje

Ogłoszenie wyników postępowania na wykonanie i dostarczenie posiłków w ramach projektu pn. „Dziecko w Żłobku gwarancją zarobku! Aktywizacja zawodowa rodziców i opiekunów dzieci do lat 3”, o numerze WND-RPSL.08.01.03-24-05E7/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat

  • Zestawienie złożonych ofert – wyniki

NASZA GALERIA

Zobacz zdjęcia w naszych galeriach, poznaj nasze opiekunki, wygląd naszego żłobka oraz zdjęcia z zabaw z dziećmi. Zapraszamy do przeglądania galerii.

  • ZABAWY W ŻŁOBKU prywatny żłobek Jaworzno
    ZAJĘCIA EDUKACYJNE klub malucha jaworzno
    SPACERY żłobek Jaworzno